menu

Gebrauchtstapler

Sortierung: Hersteller | Preis | Tragkraft | Baujahr

Linde-L10B-Hochhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde L10B

4900 EUR
Com. Nr.: 8702
Bauart: Hochhubwagen
Hubhöhe: 2000 mm
Tragkraft: 1000 kg
Baujahr: 2011

Details

Linde-MM10-Hochhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde MM10

2900 EUR
Com. Nr.: 8531
Bauart: Hochhubwagen
Hubhöhe: 1600 mm
Tragkraft: 1000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-L12L-Hochhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde L12L

2900 EUR
Com. Nr.: 7922
Bauart: Hochhubwagen
Hubhöhe: 2000 mm
Tragkraft: 1200 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-L12L SP-Hochhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde L12L SP

4900 EUR
Com. Nr.: 7924
Bauart: Hochhubwagen
Hubhöhe: 2000 mm
Tragkraft: 1200 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-L12L SP-Hochhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde L12L SP

4900 EUR
Com. Nr.: 7925
Bauart: Hochhubwagen
Hubhöhe: 1600 mm
Tragkraft: 1200 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-L12L SP-Hochhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde L12L SP

5900 EUR
Com. Nr.: 8889
Bauart: Hochhubwagen
Hubhöhe: 1672 mm
Tragkraft: 1200 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-E12-02-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E12-02

29900 EUR
Com. Nr.: 9341
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 3140 mm
Tragkraft: 1200 kg
Baujahr: 2022

Details

Linde-E14-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E14

23500 EUR
Com. Nr.: 8613
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 5470 mm
Tragkraft: 1400 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-E14-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E14

18950 EUR
Com. Nr.: 9111
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 4150 mm
Tragkraft: 1400 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-E14-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E14

23900 EUR
Com. Nr.: 8610
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 5470 mm
Tragkraft: 1400 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-L14-Hochhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde L14

5900 EUR
Com. Nr.: 9040
Bauart: Hochhubwagen
Hubhöhe: 3830 mm
Tragkraft: 1400 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-L14-Hochhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde L14

3800 EUR
Com. Nr.: 8236
Bauart: Hochhubwagen
Hubhöhe: 3010 mm
Tragkraft: 1400 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-R14-01-Schubmaststapler-www.rf-stapler.de

Linde R14-01

8900 EUR
Com. Nr.: 8413
Bauart: Schubmaststapler
Hubhöhe: 8600 mm
Tragkraft: 1400 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-R14G-01-Schubmaststapler-www.rf-stapler.de

Linde R14G-01

21950 EUR
Com. Nr.: 9322
Bauart: Schubmaststapler
Hubhöhe: 6660 mm
Tragkraft: 1400 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-L14AP-Hochhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde L14AP

5900 EUR
Com. Nr.: 9034
Bauart: Hochhubwagen
Hubhöhe: 1930 mm
Tragkraft: 1400 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-L14AP-Hochhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde L14AP

5900 EUR
Com. Nr.: 9033
Bauart: Hochhubwagen
Hubhöhe: 1930 mm
Tragkraft: 1400 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-L14L SP-Hochhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde L14L SP

5900 EUR
Com. Nr.: 8886
Bauart: Hochhubwagen
Hubhöhe: 1660 mm
Tragkraft: 1400 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-L14L SP-Hochhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde L14L SP

5900 EUR
Com. Nr.: 8887
Bauart: Hochhubwagen
Hubhöhe: 1660 mm
Tragkraft: 1400 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-L14AP-Hochhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde L14AP

5900 EUR
Com. Nr.: 9032
Bauart: Hochhubwagen
Hubhöhe: 1930 mm
Tragkraft: 1400 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H14D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H14D-01

18900 EUR
Com. Nr.: 8560
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4550 mm
Tragkraft: 1400 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-MT15-Niederhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde MT15

0 EUR
Com. Nr.: 8513
Bauart: Niederhubwagen
Hubhöhe: 115 mm
Tragkraft: 1500 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-T16-Niederhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde T16

2400 EUR
Com. Nr.: 8932
Bauart: Niederhubwagen
Hubhöhe: 125 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-T16-Niederhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde T16

3300 EUR
Com. Nr.: 8480
Bauart: Niederhubwagen
Hubhöhe: 125 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-L16-Hochhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde L16

7900 EUR
Com. Nr.: 8810
Bauart: Hochhubwagen
Hubhöhe: 3744 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-L16-Hochhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde L16

7900 EUR
Com. Nr.: 8811
Bauart: Hochhubwagen
Hubhöhe: 3744 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-E16c-02-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E16c-02

19900 EUR
Com. Nr.: 9348
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 3114 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-E16-02-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E16-02

20900 EUR
Com. Nr.: 9343
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 6470 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-E16-02-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E16-02

26900 EUR
Com. Nr.: 8984
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 5220 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2019

Details

Linde-E16-02-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E16-02

28900 EUR
Com. Nr.: 8784
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 3140 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-E16P-02-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E16P-02

19900 EUR
Com. Nr.: 9052
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 3140 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-E16P-02-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E16P-02

19900 EUR
Com. Nr.: 9053
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 3140 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-E16H-02-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E16H-02

22500 EUR
Com. Nr.: 8985
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 6070 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-E16-01-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E16-01

16900 EUR
Com. Nr.: 8640
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 4250 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2011

Details

Linde-E16-02-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E16-02

0 EUR
Com. Nr.: 9329
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 4620 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-E16-02-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E16-02

23950 EUR
Com. Nr.: 9321
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 4620 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-E16-02-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E16-02

17500 EUR
Com. Nr.: 8999
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 3140 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H16T-01-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H16T-01

24500 EUR
Com. Nr.: 8697
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3140 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H16T-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H16T

21900 EUR
Com. Nr.: 9349
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4620 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2019

Details

Linde-H16T-01-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H16T-01

24900 EUR
Com. Nr.: 8696
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3140 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H16D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H16D-01

21500 EUR
Com. Nr.: 7574
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3750 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-H18T-01-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H18T-01

15900 EUR
Com. Nr.: 8715
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4250 mm
Tragkraft: 1800 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H18T-01-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H18T-01

15900 EUR
Com. Nr.: 8719
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4650 mm
Tragkraft: 1800 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-E18L-02-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E18L-02

24900 EUR
Com. Nr.: 8765
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 4470 mm
Tragkraft: 1800 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-E18-02-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E18-02

14500 EUR
Com. Nr.: 8732
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 3140 mm
Tragkraft: 1800 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-E18L-02-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E18L-02

23900 EUR
Com. Nr.: 8797
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 4470 mm
Tragkraft: 1800 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-E18L-02-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E18L-02

23900 EUR
Com. Nr.: 8796
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 4470 mm
Tragkraft: 1800 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-E18L-02-Elektro 3 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E18L-02

24900 EUR
Com. Nr.: 8834
Bauart: Elektro 3 Rad-Stapler
Hubhöhe: 4470 mm
Tragkraft: 1800 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-L20-Hochhubwagen-www.rf-stapler.de

Linde L20

7900 EUR
Com. Nr.: 8974
Bauart: Hochhubwagen
Hubhöhe: 3170 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-N20C-Niederhubkommissionierer-www.rf-stapler.de

Linde N20C

5900 EUR
Com. Nr.: 8888
Bauart: Niederhubkommissionierer
Hubhöhe: 130 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-N20-Niederhubkommissionierer-www.rf-stapler.de

Linde N20

3900 EUR
Com. Nr.: 8366
Bauart: Niederhubkommissionierer
Hubhöhe: 130 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-N20-Niederhubkommissionierer-www.rf-stapler.de

Linde N20

3900 EUR
Com. Nr.: 9009
Bauart: Niederhubkommissionierer
Hubhöhe: 130 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-E20PH-02-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E20PH-02

26900 EUR
Com. Nr.: 9328
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 3140 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2020

Details

Linde-E20PH-02-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E20PH-02

24500 EUR
Com. Nr.: 8876
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 4620 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-E20L-02-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E20L-02

26900 EUR
Com. Nr.: 8875
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 4620 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-E20PH-01-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E20PH-01

0 EUR
Com. Nr.: 9342
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 4250 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-E20P-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E20P

4900 EUR
Com. Nr.: 9241
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 4500 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 1998

Details

Linde-E20L-02-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E20L-02

26900 EUR
Com. Nr.: 8874
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 4620 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-E20L-02-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E20L-02

22500 EUR
Com. Nr.: 8389
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 4620 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-E20PH-02-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E20PH-02

23900 EUR
Com. Nr.: 8557
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 5770 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-E20PH-02-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E20PH-02

18900 EUR
Com. Nr.: 9247
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 3140 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-E20PL-02-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E20PL-02

21900 EUR
Com. Nr.: 8698
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 3150 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-E20L-02-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E20L-02

22500 EUR
Com. Nr.: 9171
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 5470 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-E20-01/600-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E20-01/600

27900 EUR
Com. Nr.: 9138
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 3350 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-E20PH-02-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E20PH-02

24500 EUR
Com. Nr.: 9122
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 5920 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-E20PH-02-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E20PH-02

16950 EUR
Com. Nr.: 9216
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 5470 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2010

Details

Linde-E20-01/600-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E20-01/600

33950 EUR
Com. Nr.: 9344
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 5560 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2021

Details

Linde-H20T-01-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H20T-01

27900 EUR
Com. Nr.: 8579
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4620 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-H20T-01-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H20T-01

19950 EUR
Com. Nr.: 9283
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4620 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H20T-01-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H20T-01

21900 EUR
Com. Nr.: 8504
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3740 mm
Tragkraft: 2000 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H25T-01-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25T-01

18900 EUR
Com. Nr.: 8440
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4860 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-E25-01-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E25-01

19900 EUR
Com. Nr.: 8274
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 4030 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H25T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25T-02

32500 EUR
Com. Nr.: 8167
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3750 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2019

Details

Linde-H25T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25T-02

32500 EUR
Com. Nr.: 8166
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3750 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2019

Details

Linde-H25T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25T-02

23950 EUR
Com. Nr.: 8601
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3170 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H25T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25T-02

25900 EUR
Com. Nr.: 9186
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 6460 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H25T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25T-02

23500 EUR
Com. Nr.: 8851
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4000 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H25T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25T-02

18900 EUR
Com. Nr.: 6183
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3100 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H25T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25T-02

25900 EUR
Com. Nr.: 9189
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 6460 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H25T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25T-02

19900 EUR
Com. Nr.: 8650
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3450 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H25T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25T-02

23950 EUR
Com. Nr.: 8746
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4710 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H25T-01-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25T-01

18950 EUR
Com. Nr.: 8253
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 6150 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2010

Details

Linde-H25T-01-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25T-01

20900 EUR
Com. Nr.: 8444
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4700 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H25D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-02

19900 EUR
Com. Nr.: 7895
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3170 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-E25-01-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E25-01

27950 EUR
Com. Nr.: 9169
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 3360 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-E25-01-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E25-01

22900 EUR
Com. Nr.: 8896
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 3200 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H25D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-01

19900 EUR
Com. Nr.: 8261
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 6100 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2011

Details

Linde-H25D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-02

29900 EUR
Com. Nr.: 8961
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4350 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

24900 EUR
Com. Nr.: 7868
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3550 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

22950 EUR
Com. Nr.: 7389
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3050 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H30D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-01

23950 EUR
Com. Nr.: 9057
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 6450 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

28900 EUR
Com. Nr.: 8761
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5900 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2013

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

24950 EUR
Com. Nr.: 9147
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4950 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H30D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D

21900 EUR
Com. Nr.: 8088
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3310 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2013

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

32900 EUR
Com. Nr.: 8783
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3710 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-E30L-01-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E30L-01

33900 EUR
Com. Nr.: 9320
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 4830 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-E30L-01-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E30L-01

23950 EUR
Com. Nr.: 988
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 4550 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2013

Details

Linde-E30L-01-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E30L-01

27900 EUR
Com. Nr.: 8998
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 3290 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-E30-01-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E30-01

29900 EUR
Com. Nr.: 8711
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 3995 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

23900 EUR
Com. Nr.: 8334
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4950 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2013

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

23900 EUR
Com. Nr.: 8735
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4550 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H30T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30T-02

23950 EUR
Com. Nr.: 8561
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3115 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H30T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30T-02

19900 EUR
Com. Nr.: 8203
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4450 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H30T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30T-02

24900 EUR
Com. Nr.: 8654
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 5500 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H30T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30T-02

24900 EUR
Com. Nr.: 8050
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4150 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H30T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30T-02

23950 EUR
Com. Nr.: 8215
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3950 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H30T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30T-02

18960 EUR
Com. Nr.: 7717
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3950 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H30T-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30T

24900 EUR
Com. Nr.: 8102
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3210 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H30T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30T-02

19900 EUR
Com. Nr.: 8185
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4450 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H30T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30T-02

22500 EUR
Com. Nr.: 8708
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3950 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H30T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30T-02

24900 EUR
Com. Nr.: 8545
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3950 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H30T-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30T

32950 EUR
Com. Nr.: 8986
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3650 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-H30T-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30T

13500 EUR
Com. Nr.: 8119
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3700 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2003

Details

Linde-H35T-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35T

28950 EUR
Com. Nr.: 9036
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4350 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-H35T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35T-02

26950 EUR
Com. Nr.: 8748
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3350 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H35T-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35T

24950 EUR
Com. Nr.: 9255
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4650 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H35T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35T-02

24900 EUR
Com. Nr.: 8551
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4950 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H35T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35T-02

24900 EUR
Com. Nr.: 8101
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4350 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

27300 EUR
Com. Nr.: 8648
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3950 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

25700 EUR
Com. Nr.: 8850
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3110 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

28900 EUR
Com. Nr.: 8544
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3350 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-E35HL-01-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E35HL-01

38900 EUR
Com. Nr.: 8647
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 5130 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H35D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D

16900 EUR
Com. Nr.: 9239
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5500 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2006

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

29450 EUR
Com. Nr.: 8305
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4150 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

28900 EUR
Com. Nr.: 8619
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3050 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H35D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D

19900 EUR
Com. Nr.: 8507
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4800 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2008

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

27950 EUR
Com. Nr.: 8133
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3650 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

28900 EUR
Com. Nr.: 8611
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4450 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

36950 EUR
Com. Nr.: 8249
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3950 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H40D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40D-02

29900 EUR
Com. Nr.: 8543
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5000 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H40D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40D-02

22950 EUR
Com. Nr.: 9046
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3700 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H40D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40D-01

18950 EUR
Com. Nr.: 5654
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3730 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-E40P-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E40P

18900 EUR
Com. Nr.: 8636
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 3800 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2006

Details

Linde-H40T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40T-02

29900 EUR
Com. Nr.: 9054
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 6310 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H40T-01-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40T-01

24950 EUR
Com. Nr.: 5917
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3300 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H40T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40T-02

49500 EUR
Com. Nr.: 9014
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 5710 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-H40T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40T-02

29900 EUR
Com. Nr.: 8446
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3700 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H40T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40T-02

21900 EUR
Com. Nr.: 8554
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 5860 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H40T-01-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40T-01

23900 EUR
Com. Nr.: 8662
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4400 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-H45T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45T-02

29900 EUR
Com. Nr.: 8459
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4040 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H45T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45T-02

27950 EUR
Com. Nr.: 7887
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3500 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H45T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45T-02

29900 EUR
Com. Nr.: 8080
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4100 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H45T-02-Erdgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45T-02

22900 EUR
Com. Nr.: 8077
Bauart: Erdgasstapler
Hubhöhe: 4400 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H45T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45T-02

29900 EUR
Com. Nr.: 8278
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4150 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H45D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45D-02

29500 EUR
Com. Nr.: 8271
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3200 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H45T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45T-02

27500 EUR
Com. Nr.: 8079
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4100 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H45D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45D-02

49900 EUR
Com. Nr.: 9264
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4450 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-H45D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45D-02

39900 EUR
Com. Nr.: 9177
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3250 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2019

Details

Linde-H45D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45D-01

29900 EUR
Com. Nr.: 8400
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3200 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2011

Details

Linde-H45D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45D-02

25950 EUR
Com. Nr.: 9123
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5000 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H45D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45D-02

33950 EUR
Com. Nr.: 8714
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3100 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H45D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45D-02

29900 EUR
Com. Nr.: 8983
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4910 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H45D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45D-02

29500 EUR
Com. Nr.: 7904
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3200 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H45D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45D-02

34900 EUR
Com. Nr.: 8747
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3100 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H45D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45D-02

44900 EUR
Com. Nr.: 8957
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3130 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2019

Details

Linde-H50D-03-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-03

37900 EUR
Com. Nr.: 9136
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4550 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-H50D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D

79900 EUR
Com. Nr.: 9326
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4610 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2022

Details

Linde-H50D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-02

19900 EUR
Com. Nr.: 8991
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3200 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2006

Details

Linde-H50D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-02

34500 EUR
Com. Nr.: 7982
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4100 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-H50D-03-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-03

37900 EUR
Com. Nr.: 8542
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4550 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H50D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D

78950 EUR
Com. Nr.: 9325
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4610 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2022

Details

Linde-E50HL-01-Elektro 4 Rad-Stapler-www.rf-stapler.de

Linde E50HL-01

83950 EUR
Com. Nr.: 9102
Bauart: Elektro 4 Rad-Stapler
Hubhöhe: 4670 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2022

Details

Linde-H60D-03-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H60D-03

69500 EUR
Com. Nr.: 8781
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4850 mm
Tragkraft: 6000 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H60T-02-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H60T-02

24950 EUR
Com. Nr.: 6684
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 4150 mm
Tragkraft: 6000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H60D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H60D-01

27950 EUR
Com. Nr.: 8484
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4150 mm
Tragkraft: 6000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H60D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H60D-01

23950 EUR
Com. Nr.: 5741
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5250 mm
Tragkraft: 6000 kg
Baujahr: 2010

Details

Linde-H60D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H60D-02

19250 EUR
Com. Nr.: 8573
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4150 mm
Tragkraft: 6000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H60D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H60D-01

30450 EUR
Com. Nr.: 8485
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4550 mm
Tragkraft: 6000 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H60D-03-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H60D-03

69000 EUR
Com. Nr.: 8780
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3850 mm
Tragkraft: 6000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H60D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H60D-02

29500 EUR
Com. Nr.: 8870
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4550 mm
Tragkraft: 6000 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H70D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H70D-02

17900 EUR
Com. Nr.: 8728
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5650 mm
Tragkraft: 7000 kg
Baujahr: 2002

Details

Linde-H70D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H70D-02

59900 EUR
Com. Nr.: 6895a
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4850 mm
Tragkraft: 7000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H70T-01-Treibgasstapler-www.rf-stapler.de

Linde H70T-01

28900 EUR
Com. Nr.: 5697
Bauart: Treibgasstapler
Hubhöhe: 3750 mm
Tragkraft: 7000 kg
Baujahr: 2012

Details