menu

Dieselstapler

Sortierung: Hersteller | Preis | Tragkraft | Baujahr

Linde-H16D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H16D-01

18950 EUR
Com. Nr.: 22DD24247787
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3550 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H16D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H16D-01

20900 EUR
Com. Nr.: 5930
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4620 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H16D (391)-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H16D (391)

10950 EUR
Com. Nr.: 22DD4457732
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3150 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2011

Details

Linde-H18D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H18D-01

16950 EUR
Com. Nr.: 22DD12128
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3150 mm
Tragkraft: 1800 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H25D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-02

16900 EUR
Com. Nr.: 6767
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 6160 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2013

Details

Linde-H25D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-01

16950 EUR
Com. Nr.: 22DD145
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5960 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H25D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-01

16950 EUR
Com. Nr.: 22DD252588874
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4550 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H25D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-01

18950 EUR
Com. Nr.: 22DD202070699
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5000 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2010

Details

Linde-H25D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-01

13950 EUR
Com. Nr.: 22DD17173697
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3370 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H25D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-01

14950 EUR
Com. Nr.: 22DD1413785
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5050 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2011

Details

Linde-H25D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-01

13950 EUR
Com. Nr.: 6931
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3170 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H25D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-02

21950 EUR
Com. Nr.: 6906
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4710 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H25D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-02

29250 EUR
Com. Nr.: 22DD125
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5510 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-H25D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-02

29250 EUR
Com. Nr.: 22DD465
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5510 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-H25D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D

13950 EUR
Com. Nr.: 22DD171754778
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3770 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H30D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D

17950 EUR
Com. Nr.: 22DD161600987
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4650 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2011

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

13950 EUR
Com. Nr.: 6562
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4450 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2010

Details

Linde-H30D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D

11950 EUR
Com. Nr.: 6918
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4450 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2008

Details

Linde-H30D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D

11950 EUR
Com. Nr.: 6919
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3150 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2008

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

18900 EUR
Com. Nr.: 22DD151507665
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3350 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

35950 EUR
Com. Nr.: 22DD168
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4650 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

24950 EUR
Com. Nr.: 22DD543
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3050 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H30D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-01

16950 EUR
Com. Nr.: 22DD18186555
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3350 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

15950 EUR
Com. Nr.: 22DD14145777
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3350 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2013

Details

Linde-H30D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D

17950 EUR
Com. Nr.: 6605
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 6450 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2007

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

17950 EUR
Com. Nr.: 22DD18183478
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3950 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2014

Details

Still-RX70-30-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Still RX70-30

12950 EUR
Com. Nr.: 22DD1120
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3450 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2008

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

18950 EUR
Com. Nr.: 22DD2399
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4450 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H35D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D

12950 EUR
Com. Nr.: 6764
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4150 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2007

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

29950 EUR
Com. Nr.: 7204
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4850 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

18950 EUR
Com. Nr.: 7124
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4650 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2013

Details

Linde-H35D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-01

15950 EUR
Com. Nr.: 6610
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3350 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2010

Details

Linde-H35D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-01

13950 EUR
Com. Nr.: 22DD478
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3050 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

25960 EUR
Com. Nr.: 7273
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3110 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H35D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-01

17950 EUR
Com. Nr.: 22DD18191789
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3050 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

35950 EUR
Com. Nr.: 22DD238
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4650 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

19950 EUR
Com. Nr.: 22DD245
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4650 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H35D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D

17950 EUR
Com. Nr.: 3324
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5500 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H35D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D

18950 EUR
Com. Nr.: 7313
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3600 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

22950 EUR
Com. Nr.: 22DD164
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4650 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

37950 EUR
Com. Nr.: 7242
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4650 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

18950 EUR
Com. Nr.: 7172
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5050 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

21950 EUR
Com. Nr.: 7061
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4650 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H35D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D

18950 EUR
Com. Nr.: 7032
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3710 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2015

Details

Still-RX70-35-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Still RX70-35

13950 EUR
Com. Nr.: 22DD171700644
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4900 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2008

Details

Linde-H40D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40D

16950 EUR
Com. Nr.: 22DD191920215
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3100 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2005

Details

Linde-H40D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40D

16950 EUR
Com. Nr.: 22DD795
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3750 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2009

Details

Linde-H40D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40D

16950 EUR
Com. Nr.: 22DD19196777
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3250 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2008

Details

Linde-H40D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40D

16950 EUR
Com. Nr.: 22DD17179412
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5850 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H40D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40D-02

27950 EUR
Com. Nr.: 7121
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5860 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H40D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40D-02

22950 EUR
Com. Nr.: 6920
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 6610 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H40D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40D-01

18950 EUR
Com. Nr.: 22DD18180277
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3730 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H40D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40D

16950 EUR
Com. Nr.: 22DD17176999
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3150 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2004

Details

Linde-H45D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45D-01

18950 EUR
Com. Nr.: 6626
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3050 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H45D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45D

11900 EUR
Com. Nr.: 7097
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5050 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2007

Details

Linde-H45D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45D-02

27950 EUR
Com. Nr.: 22DD216
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3050 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H45D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45D

13900 EUR
Com. Nr.: 22DD141428765
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4150 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2007

Details

Linde-H45 D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45 D-01

16950 EUR
Com. Nr.: 22DD2020442221
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3750 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2011

Details

Linde-H45D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45D

9900 EUR
Com. Nr.: 2DD435
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5450 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 1997

Details

Linde-H45D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45D

18890 EUR
Com. Nr.: 22DD1256
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4450 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2009

Details

Linde-H50D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-01

28950 EUR
Com. Nr.: 22DD1616705799
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4450 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H50D-02 -Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-02

43900 EUR
Com. Nr.: 6524
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5300 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H50D-02 -Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-02

44950 EUR
Com. Nr.: 22DD262788
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5360 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H50D-02 -Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-02

46950 EUR
Com. Nr.: 7127
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4670 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-H50D-02 -Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-02

47950 EUR
Com. Nr.: 7350
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4670 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-H50D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-01

19950 EUR
Com. Nr.: 7349
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4650 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H50D-02 -Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-02

49900 EUR
Com. Nr.: 6659
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4040 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-H50D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-01

19950 EUR
Com. Nr.: 7302
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4670 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H50D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-01

18950 EUR
Com. Nr.: 6761
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3750 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2010

Details

Linde-H50D-02 -Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-02

47950 EUR
Com. Nr.: 7249
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4670 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2018

Details

Linde-H50D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-01

21950 EUR
Com. Nr.: 6878
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3250 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H50D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D

19950 EUR
Com. Nr.: 22DD202057777
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4450 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2009

Details

Linde-H50D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D

19950 EUR
Com. Nr.: 22DD1919002447
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4150 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2007

Details

Linde-H60D -02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H60D -02

49950 EUR
Com. Nr.: 7082
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3550 mm
Tragkraft: 6000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H60D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H60D-01

23950 EUR
Com. Nr.: 22DD20204977
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5250 mm
Tragkraft: 6000 kg
Baujahr: 2010

Details

Linde-H60D -396--Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H60D -396-

19950 EUR
Com. Nr.: 22DD2020141477
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4150 mm
Tragkraft: 6000 kg
Baujahr: 2008

Details

Linde-H60D -02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H60D -02

28950 EUR
Com. Nr.: 6466
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4850 mm
Tragkraft: 6000 kg
Baujahr: 2013

Details

Linde-H70D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H70D-02

39900 EUR
Com. Nr.: 6895
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4850 mm
Tragkraft: 7000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H80D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H80D-02

43950 EUR
Com. Nr.: 22DD1478
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4150 mm
Tragkraft: 8000 kg
Baujahr: 2013

Details

Linde-H80D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H80D-02

74950 EUR
Com. Nr.: 23DD23
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 6220 mm
Tragkraft: 8000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H80D/900-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H80D/900

28950 EUR
Com. Nr.: 6588
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5250 mm
Tragkraft: 8000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H80D/900-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H80D/900

21950 EUR
Com. Nr.: 22DD181819255
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3750 mm
Tragkraft: 8000 kg
Baujahr: 2007

Details

Linde-H80D/900-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H80D/900

24950 EUR
Com. Nr.: 22DD101009
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 7200 mm
Tragkraft: 8000 kg
Baujahr: 2008

Details

Linde-H80D-03-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H80D-03

26960 EUR
Com. Nr.: 22DD45
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3150 mm
Tragkraft: 8000 kg
Baujahr: 2007

Details