menu

Dieselstapler

Sortierung: Hersteller | Preis | Tragkraft | Baujahr

Linde-H14D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H14D-01

13950 EUR
Com. Nr.: 22DD181817456
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3350 mm
Tragkraft: 1400 kg
Baujahr: 2011

Details

Linde-H16D (391)-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H16D (391)

10950 EUR
Com. Nr.: 22DD4457732
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3150 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2011

Details

Linde-H16D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H16D-01

21950 EUR
Com. Nr.: 22DD202098554
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3550 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H16D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H16D-01

18950 EUR
Com. Nr.: 22DD24247787
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3550 mm
Tragkraft: 1600 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H18D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H18D-01

19950 EUR
Com. Nr.: 22DD161697884
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4620 mm
Tragkraft: 1800 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H25D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-01

16950 EUR
Com. Nr.: 22DD252588874
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4550 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H25D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D

12950 EUR
Com. Nr.: 22DD1744899
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3350 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2009

Details

Linde-H25D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-01

16950 EUR
Com. Nr.: 22DD202046999
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3170 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H25D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-01

18950 EUR
Com. Nr.: 22DD20101919
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3170 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H25D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-01

14950 EUR
Com. Nr.: 22DD1413785
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5050 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2011

Details

Linde-H25D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D

13950 EUR
Com. Nr.: 22DD171754778
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3770 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H25D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-02

18950 EUR
Com. Nr.: 22DD14143778
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5960 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2013

Details

Linde-H25D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D

13950 EUR
Com. Nr.: 22DD141407489
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4750 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2004

Details

Linde-H25D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-01

18950 EUR
Com. Nr.: 22DD202070699
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5000 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2010

Details

Linde-H25D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-02

17950 EUR
Com. Nr.: 22DD151509756
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4050 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H25D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H25D-01

13950 EUR
Com. Nr.: 22DD17173697
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3370 mm
Tragkraft: 2500 kg
Baujahr: 2012

Details

Hyundai-30D-7E-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Hyundai 30D-7E

17950 EUR
Com. Nr.: 22DD202017998
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4700 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

18950 EUR
Com. Nr.: 22DD20203377
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4650 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H30D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D

35950 EUR
Com. Nr.: 22DD18186111
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4320 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

35950 EUR
Com. Nr.: 22DD181633789
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5350 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2017

Details

Linde-H30D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D

17950 EUR
Com. Nr.: 22DD161600987
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3250 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2011

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

19950 EUR
Com. Nr.: 22DD14147778
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4650 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2013

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

18950 EUR
Com. Nr.: 22DD14145777
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3350 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2013

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

21950 EUR
Com. Nr.: 22DD14137789
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3950 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H30D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-01

19500 EUR
Com. Nr.: 22DD141473011
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4650 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

18900 EUR
Com. Nr.: 22DD151507665
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3350 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

29950 EUR
Com. Nr.: 22DD16167699
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3350 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2016

Details

Linde-H30D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-01

17950 EUR
Com. Nr.: 22DD181800556
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3950 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

17950 EUR
Com. Nr.: 22DD18183478
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3950 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H30D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-01

21950 EUR
Com. Nr.: 22DD1717004111
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4650 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H30D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-01

16950 EUR
Com. Nr.: 22DD18186555
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3350 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H30D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D-02

21950 EUR
Com. Nr.: 22DD18176099
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3950 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H30D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H30D

13950 EUR
Com. Nr.: 22DD141420087
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3950 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2008

Details

Still-RX70-30-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Still RX70-30

12950 EUR
Com. Nr.: 22DD1120
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3450 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2008

Details

Toyota-02-8FDF30-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Toyota 02-8FDF30

18950 EUR
Com. Nr.: 22DD16167998
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5000 mm
Tragkraft: 3000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H35D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D

17950 EUR
Com. Nr.: 22DD171705332
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4650 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H35D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D

13900 EUR
Com. Nr.: 22DD20201477769
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3050 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2008

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

19950 EUR
Com. Nr.: 22DD14149877
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3550 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H35D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-01

17950 EUR
Com. Nr.: 22DD18191789
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3050 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

22950 EUR
Com. Nr.: 22DD15159775
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3950 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H35D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H35D-02

12900 EUR
Com. Nr.: 22DD16169940
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4620 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2013

Details

Still-RX70-35-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Still RX70-35

13950 EUR
Com. Nr.: 22DD171700644
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4900 mm
Tragkraft: 3500 kg
Baujahr: 2008

Details

Linde-H40D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40D

16950 EUR
Com. Nr.: 22DD17176999
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3150 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2004

Details

Linde-H40D-02-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40D-02

23950 EUR
Com. Nr.: 22DD161605778
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4150 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2015

Details

Linde-H40D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40D

16950 EUR
Com. Nr.: 22DD191920215
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3100 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2005

Details

Linde-H40D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40D

16950 EUR
Com. Nr.: 22DD19196777
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3250 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2008

Details

Linde-H40D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40D-01

18950 EUR
Com. Nr.: 22DD18180277
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3730 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H40D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H40D

16950 EUR
Com. Nr.: 22DD17179412
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5850 mm
Tragkraft: 4000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H45 D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45 D-01

16950 EUR
Com. Nr.: 22DD2020442221
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3750 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2011

Details

Linde-H45D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45D

15900 EUR
Com. Nr.: 22DD141428765
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4150 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2007

Details

Linde-H45D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H45D

18500 EUR
Com. Nr.: 22DD181806997
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3750 mm
Tragkraft: 4500 kg
Baujahr: 2008

Details

Linde-H50D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-01

24950 EUR
Com. Nr.: 22DD1414466
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3150 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2013

Details

Linde-H50D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-01

28950 EUR
Com. Nr.: 22DD1616705799
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4450 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H50D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D

19950 EUR
Com. Nr.: 22DD1919002447
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4150 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2007

Details

Linde-H50D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-01

20950 EUR
Com. Nr.: 22DD18181366
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4450 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H50D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-01

19950 EUR
Com. Nr.: 22DD18187699
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3750 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2011

Details

Linde-H50D-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D

19950 EUR
Com. Nr.: 22DD202057777
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4450 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2009

Details

Linde-H50D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-01

19950 EUR
Com. Nr.: 22DD202074336
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3150 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2012

Details

Linde-H50D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-01

7900 EUR
Com. Nr.: 22DD151543558
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4150 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2001

Details

Linde-H50D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H50D-01

28950 EUR
Com. Nr.: 22DD14140268
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4130 mm
Tragkraft: 5000 kg
Baujahr: 2014

Details

Linde-H60D-01-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H60D-01

23950 EUR
Com. Nr.: 22DD20204977
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 5250 mm
Tragkraft: 6000 kg
Baujahr: 2010

Details

Linde-H60D -396--Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H60D -396-

19950 EUR
Com. Nr.: 22DD2020141477
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 4150 mm
Tragkraft: 6000 kg
Baujahr: 2008

Details

Linde-H70D-03-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H70D-03

23950 EUR
Com. Nr.: 22DD20204364
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3750 mm
Tragkraft: 7000 kg
Baujahr: 2004

Details

Linde-H80D/900-Dieselstapler-www.rf-stapler.de

Linde H80D/900

21950 EUR
Com. Nr.: 22DD181819255
Bauart: Dieselstapler
Hubhöhe: 3750 mm
Tragkraft: 8000 kg
Baujahr: 2007

Details